Get Adobe Flash player

2013. március 8-án Marincsák László edelényi parókus atya tartott előadást a Szirmabesenyői Görögkatolikus Egyházközség templomában a „Fiatalok Klubja” csoportban a nyertes pályázatunk keretében. Az előadás címe „A hűségre épülő család: a fészek melege és biztonsága” volt.

László atya egy Babits Mihály verssel indította előadását, amely az „Engesztelő ajándék” címet viseli (ide kattintva elolvasható).

Megkülönböztette a patriarchális családot, a magcsaládot és az élettársi kapcsolatot.

Patriarchális család: gazdasági és termelői egység, valamint a tapasztalatok átadóhelye

Magcsalád: az idő nagy részét különtöltik a feladataik teljesítése érdekében (munka, egyéb családfenntartó tevékenységek)

Élettársi kapcsolat: a) férfi és nő; b) egyneműek – Az egyneműek szexuális és érzelmi kapcsolata az Ókorban is jelen volt, de csak megtűrt elemként. Jézus nyilvánvalóvá tette az ószövetségi írásokra alapozva, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló kapcsolata. Ma azt tapasztaljuk, hogy az egyneműek harsányan követelik a házassági jogokat, saját kapcsolatuk állami (esetleg egyházi) elfogadtatását.

Meg kell fogalmaznunk és komolyan kell vennünk, hogy ha egy dolog nagy számban fordul elő, s azt mondják, hogy „hiszen mindenki ezt csinálja”, attól még a nem igaz út nem válik igazzá. Az abnormális nem válik normálissá. Ezért vállaljuk fel a keresztény házasság megvédését, akármennyien is támadják azt. (Képek megtekintéséhez kattintson ide)

Mi a különbség az egyházi és a világi házasság között?

 

Ma a médiumok által közvetített hamis értékek a fogyasztásra és a használt eszközök eldobására akarnak rávenni bennünket, ami elromlott, dobjuk ki, vegyünk újat. Ezt a házasságra is alkalmazzák. Nagy a támadás a keresztény házasság ellen. A különbség a következő

 

 CSALÁD GAZDASÁGTÁRSADALOM

       Isten ↔ piac

    állandó ↔ változó

           nyugodt ↔ versenyző

       személyes ↔ dologi

boldogság a cél ↔ siker, boldogulás

    erkölcsi ↔ jogi

  közvetlen ↔ médiatizált

      hűség ↔ változatosság

  részvétel ↔ teljesítmény

 

Eljutottunk odáig, hogy a jog nem az igazságot szolgálja. Többször halljuk a médiában, hogy egy tett etikátlan volt, de jogszerű. A mi mércénk Isten, a világ mércéje az emberek által alkotott törvények, melyeket lehet változtatni.

 

A család-felfogás szellemi háttere

- XIX századig pozitívak voltak az emberek önmagukhoz

 • humanizmus (az emberi értékek, etika fontosak)
 • kereszténység (Isten útmutatást adott, hogyan éljünk boldogan, Jézus az Út, az Igazság és az Élet)
 • racionalizmus (a logika, ok-okozati kapcsolatok fontosak, egy tettnek megvannak a következményei, ezért tesszük meg, vagy nem tesszük meg őket)

- Következett az értékvesztés korszaka

 • darvinizmus ( A darvinizmus azt vallja, hogy az állati fajok és ember is a szelekció révén fejlődik, az erősebb legyőzi a gyengébbet, így az erősebb, jobban alkalmazkodni képes egyed él tovább és örökíti tovább a génjeit. Nem is a törzsfejlődéssel van itt probléma, hiszen ma elfogadott tény, hogy a természet folyamatos fejlődésen keresztül jutott el mai állapotába, és ma is változik. A probléma a következő: a darvinisták átvitték a szelekciót a társadalom és egyedi emberek fejlődésére is. Vagyis az erősebb ember maga alá gyűri a gyengébbet. A gyengének el kell vesznie, hiszen nem életképes. Ez szemben áll Krisztus tanításával és keresztény életünk alapjaival, amely a szeretetre, a gyengék felsegítésére buzdít bennünket)
 • freudi lélektan ( Azt vallja, hogy az ember élje ki az ösztöneit. Minden probléma alapja az elfojtott ösztönök, főleg a szexuális ösztön, a libidó. Ez ma is elterjedt nézet. A probléma ezzel, hogy ha mindig mindenki megteszi azt, amit az ösztöne diktál, káosz és szeretetlenség, önzőség alakul ki. Például egy férj elmegy egy vendégségbe, megkívánja az italt, egyik pohár a másikat követi, közben megkívánja a barátja feleségét. Mi történik ekkor? Még a racionalizmus is azt mondja, hogy ne élje ki az ösztöneit, hiszen hazatérve a felesége egy részeg, esetleg arrogáns férfit kap, aki ösztöneit követve még meg is csalta őt. A puszta ösztönlényi élet eleve bukásra és keserves szenvedésre van ítélve. A helyes magatartás, ha a férfi megiszik egy-két pohár italt a barátaival, de gondol a feleségére, és nem részegedik le. Gondol arra, hogy életre szóló hűséget esküdött a feleségének, így ha meg is tetszik neki barátja felesége, nem fog közeledni hozzá, hiszen a felesége szeretetére tett esküt.)
 • marxizmus

- egzisztencializmus irányai

 • ateizmus (Az egzisztencializmus ezen iránya azt vallja, hogy az ember annyira nagy, hogy nem is tűr meg maga feletti létezőt. Egyik filozófus ki is mondja, hogyha létezik Isten, nem bírná elviselni, hogy ne ő legyen az. Az ilyen felfogású ember számára a többi emberre az ő személyes szabadsága megélésének korlátjaként tekint. Úgy éli meg, hogy korlátozzák a szabadságát. Ezért nem is fontos számára a többi ember, csak annyiban, amennyiben az ő egoista felfogásából fakadó igényeit ki tudja elégíteni. Ezt sajnos társadalmunkban megélhetjük, amikor az emberekre nem mint embertársra tekint pl. a vezető réteg, akiknek ki kell fizetniük a családjuk fenntartásához szükséges számlákat, akiknek jól kell érezniük magukat, hogy örömteli életet éljenek, s így hasznosabb egyedei legyenek a társadalom számára is, hanem ezzel szemben megtapasztalhatjuk, hogy mi emberek a statisztikában számokká válunk. A számoknak már nincs arca, személytelen, a számokból már lehet lefaragni, a számokat lehet úgy alakítani, hogy innen elveszünk, oda pedig teszünk pl. pénzt. A számokkal lehet extra profitot elérni, és újabb adókat kivetni, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen. Ez a gond ezzel a felfogással. Az emberek nem számok, hanem a számoknak csak segédeszközöknek kellene lenniük ahhoz, hogy a Krisztus Isten által adott emberi méltóságunkban ne sérüljünk, hanem örömben, boldogságban éljünk, s kapcsolatban legyünk a Teremtőnkkel, embertársainkra úgy tekintsünk, mint Krisztusban testvéreinkre.
 • nyitott a transzcendensre (ez az irányvonal felfedezi, hogy egyedül van a földön. Túl egyedül. Szükséges, hogy létezzen egy magasabb rendű lény, aki ezt a csodálatos világot megteremtette, összehangolta mindennek a működését. Tudósok, feltalálók, felfedezők csodálkoznak rá az általuk vizsgált világ szépségére, egészen a quantum-mechanikától kezdve a természetjárókon át a világűr kutatóig, sok embert találunk itt. Az ember felismeri, hogy nem lehet egyedül ebben a teljesen finomra hangolt világban.

A keresztény házasság:

A házasságra készülni kell. Ami szükséges, hogy kialakuljon még házasság előtt:

 • felelősségtudat
 • életcél
 • bensőséges keresztény élet
 • önuralom
 • házasság előtti tisztaság megőrzése
 • lehetőségek közötti jó döntés képessége
 • áldozatkészség
 • értéket nyújtó szabadidőtöltés
 • szituációs játékokon keresztül a családi feladatokba való beleérzés, vagy nagy odafigyelés olyan családokra, melyek jó mintát szolgáltatnak. Vegyenek részt a családi életben.

 

A házasság útja:

1. Álomszakasz

Nem tesznek szóvá a fiatal házasok olyan dolgokat, amelyekből vita támadna

2. Illúzióvesztés szakasza

A sok elfojtás felszínre tör, megszületik az első gyermek is, szülővé válnak, de meg tudják-e tartani azt, hogy házastársak is maradjanak? A szülővé válás nem szabad, hogy azzá váljon, hogy elfelejtik a párok, hogy egymás házastársai is. Nem helyes felfogás, ha azt mondanák ki, hogy „mindent a gyerekért teszünk”, s a sok túlórákban elsatnyul az egymás felé lévő, házasságkötéskor még meglévő szeretet és bizalom, együtt tervezés. Isten áldásként adja a gyermeket, de a házastársak egymással kötöttek életre szóló kapcsolatot, ebbe a helyzetbe, ebbe a hármas (Isten-férfi-nő) szeretetközösségbe kell elsősorban bevonni a gyermeket, nem Isten és saját kapcsolatuk rovására piedesztára emelni a gyermeket.

3. Felfedezés szakasza:

Felfedezik az egymásban rejlő értékeket, felfedezik egymás újabb és újabb, addig nem ismert oldalát. Ezért tesznek is, élénken tartják a kapcsolatot és nem akarja egyik fél sem a saját maga igényeihez igazítani a másikat, megengedi a házastársnak, hogy kiteljesedhessen.

4. Mélység szakasza

Ebben a szakaszban a házastársak beszélnek egymással a mély érzelmeikről, felfedezik a másikban a megismételhetetlen egyedi embert. Ez erősíti a közöttük lévő köteléket. Megtanulnak úgy beszélni egymással, ahogyan csak ők tudnak egymással beszélni. Kialakul a biztonságérzet, fontosságtudat, maradandó értékrend, követhető példa a gyerekek számára.

A gyermeknek elsősorban nem arra van szükségük, hogy őt szeressék, hanem, hogy a házastársak egymást szeressék. Ez az alapja a felé irányló szeretetnek is.

 

László atya végül ismét felhívta a figyelmünket arra, hogy a házasság pusztán emberi akaratból nem fog jól működni, fogni kell a Jóisten kezét, aki számunkra rendelte a házastársunkat.

 

Végül kiscsoportos megbeszélés következett, majd a felmerülő kérdéseket vitattuk meg.

Facebook

Keresés

Elérhetőség

3711 Szirmabesenyő,
Iskola utca 26.

Parókus:  Polyák Imre
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:  (46) 421-691

Az oldalon lévők

Oldalainkat 11 vendég és 0 tag böngészi


"Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn" nyertes projekt.

Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: "Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn"
Azonosítószám: EFOP-1.3.7.-2017-00029
2018.02.01-2021.01.31."Hittel a szirmabesenyői családokért" nyertes projekt.
Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: Hittel a szirmabesenyői családokért
Azonosítószám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0192