Hétköznapjaink részévé vált a szlogen: "A Karácsony a szeretet ünnepe." De kinek a szeretetéé? Erre ad választ egyházunk és a kereszténység. "Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte." A hatalmas Isten, aki a világmindenség felett uralkodik, az univerzum, a galaxisok és az egész világ teremtője, most Karácsonykor saját teremtett világába jön el hozzánk emberekhez, hogy magát nekünk teljesen kiszolgáltassa.

Egy csecsemő jön a világra, akire egy ember, Mária és az ő férje József is igent mondott. Mária elfogadta Isten akaratát, kitette magát az akkori világ viszontagságainak. Gyermek fogan benne, de nem Józseftől, hanem a Szentlélektől. József jó ember lévén titokban akarja elbocsátani Máriát, akit akár meg is kövezhetnének házasságtörésért, hiszen gyermeket vár, de nem Józseftől.

Később József is igent mond Jézus születésére, amikor az angyal inti álmában. Onnantól kezdve ő lesz földi édesapja a megszületett csecsemőnek, aki egyszerre kiszolgáltatott, anyatejen táplálkozó ember, és egyszerre az Isten Fia.

Isten kezünkbe adja önmagát, és ahogy a próféták jövendöltek, eljött, hogy helyreállítsa a kapcsolatot Isten és ember között. Csak néhány ember tudta meg, ki is születik. A keleti bölcsek, akiket királyoknak is szoktunk nevezni, valamint a pásztorok az angyal által. "Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek!" - hangzik a szózat.

Egy kis földalatti barlang fogadja be a Világ Megváltóját. Ágy a szalma, fűtés az állatok lehelete, világosság a betlehemi csillag, háttérzaj pedig nem a rádió, vagy tévé, hanem az állatok mozgolódása.

Mennyi türelem van Isten részéről! Mennyire a kicsiknek nyilatkoztatja ki magát az Isten, aki lehető legközelebb jött az emberekhez, igazi testté vált, igazi emberi és igazi isteni akarattal. S ezután még harminc évig engedelmesen dolgozik, kitanulja az ács-mesterséget, s csak amikor eljön az idő, akkor fog majd tanítani. 

Képeket ide kattintva tekinthet meg.

Erről az ünnepről emlékeztünk meg a templomban a szertartásokon, valamint a gyermekek a pásztorjátékkal. Évről évre Jézus Krisztus újjá születhet bennünk, s mi és Isten is újjá születik a szereplő gyermekekben is. Hála Istennek, szép számmal összegyűltünk az ünnepen, s igaz Jézus mondása, hogy ha a magot el is ültetjük, de a növekedést az Isten adja. Ő a mi napfényünk, harmatos esőnk, és Ő növekszik a gyermekekben, fiatalokban is. Ő szeretett bennünket előbb, és mi erre a szeretetre válaszolunk. Ezért gyűltünk össze Karácsonykor, hogy átéljük, ez a "szeretet ünnepe", mégpedig az Emberszerető Isten felénk megnyilvánuló "első" szeretete, melyre mi válaszolhatunk.

Facebook