Get Adobe Flash player


2012. október 26-án ismét összegyűltünk a szirmabesenyői görög katolikus templomban, ahol Szarka Gergely parókus atya „A keresztény értékrend, erkölcs alapjai. A hit, remény, szeretetre épülő élet, a két főparancs és a 10 parancs, mint helyes szeretet aprópénzre váltása” címmel tartott közösségi alkalmat a házasság előtt állók, jegyben járók, az érdeklődő fiatalok és idősebbek számára.

A fényképeket erre a hivatkozásra kattintva nézheti meg.

Az előadáson elhangzottak közül a következők ragadták meg főként a figyelmemet:

 

Istenképünk és az Egyházról alkotott képünk függ a személyes élményektől, amit a családban, vagy más keresztényekkel kapcsolatban élünk meg, ezért fontos, hogy tetteink tükrözzék Isten felénk hajló végtelen szeretetét, hogy arról ismerjenek meg bennünket keresztényeket, hogy szeretjük egymást.

A törvény szó sokszor negatív hangként jelenik meg életünkben, viszont tudnunk kell, hogy a törvény célja nem a büntetés, hanem a mi boldogabb életünk, boldogabb Istennel való életünk.

A következő szó a parancs, mely szintén negatív elemként szerepel felfogásunkban, hiszen rögtön a felettesünkre, vagy valamilyen autokrata személyre gondolunk, aki ha mond valamit, ha parancsol, akkor azt akkor is végre kell hajtanunk, amikor nincs kedvünk hozzá. De mi történik akkor, ha az Isten ad nekünk parancsot? Ha végig nézzük az Ószövetség könyveit, megtaláljuk benne Isten 10 parancsát amelyek többször tiltó formában vannak megfogalmazva, mint például a „Ne ölj”, „Ne lopj”, „Ne paráználkodj”, „Más házastársát bűnre meg ne kívánd”.

Vessük ezeket a parancsokat össze az újszövetségi egyetlen paranccsal, amelyet Jézus adott. Ő azt a parancsot adta nekünk, hogy „Szeressétek egymást”, arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

Milyen boldogságot tudunk elérni a szeretet nélkül? Nézzünk szét a világunkban és meglátjuk, ahol nincs szeretet, ahol a rosszat rosszal viszonozzák, a háborút háborúval, a szemért szemet követelnek, nem létezik megnyugvás és boldogság, az „az ember embernek farkasa”, a szeretet nélküli világban állandóan készen kell állni, hogy mikor jön valaki erősebb, aki átveszi erőszakkal az erőszakkal megszerzett helyünket.

Jézus ennek ellentétét fogalmazza meg. Azt mondja, hogy „szeressétek ellenségeteket”, ha valaki ezer lépésre kényszerít, menj el vele mégannyira stb...

Ha minden erőszakra erőszak a válasz, akkor sohasem fog abbamaradni a békétlenség. De ha rosszat kapunk valakitől és legalább annyit teszünk, hogy nem viszonozzuk azt felé rosszal, már megtörhet a világ áramló gonoszsága, sőt, ha jót teszünk ellenségeinkkel, akkor lehet, hogy elgondolkodik, hogy miért teszi velem ezt ez az ember, hiszen rossz voltam hozzá? A világ erőszakosságára Isten szeretete a válasz.

 

Fontos, hogy a törvényt, amelyet kaptunk, ne szavak szintjén értelmezzük, ahogy Jeremiás próféta is mondta” Ne a törvény betűire törekedjetek, hanem a lényegére”. Jézus mondta, ha az áldozati oltár előtt eszedbe jut, hogy haragosod van, menj előbb és békülj ki vele, és csak utána mutasd be az áldozatod. Ezt személyes tapasztalatból is mondhatom, előfordult már gyónásnál, amikor megkérdezte tőlem a pap, le tudsz-e mondani a haragról, vagy keressünk egy későbbi időpontot a gyónásra?

A törvény betűje előírja számunkra görög és római katolikusoknak, hogy az Úr napját szenteld meg. Viszont hiába megyünk el a templomba, és tartottuk meg a templomba-járás parancsát, ha esetleg már a templomban az jár a fejünkben, hogy na, ez-meg-az már megint nem jött, hogy van felöltözve, hogy énekel megint rosszul a kántor, miért nem hallgatnak el a síró visítozó gyermekek? A szívünkkel tartsuk be a törvényt. Imádkozzunk először magunkért, hogy tudjunk megbocsátani, s ha az érzés, amely bennünk van nem is múlik el rögtön, de tegyünk a Szeretet parancsa szerint, akár akarattal is legyőzve rosszat hozó érzéseinket. Hiszen Jézus ismeri természetünket „ő megemlékezik, hogy mi por vagyunk és hamu”. Tudja, látja küzdelmeinket és mellettünk áll a szeretetre törekvés harcában.

Az egyik legszebb és legmeghatóbb történettel fejezte be Gergely atya az előadást. Jézushoz visznek egy házasságtörő asszonyt, akit rajtakaptak. Mózes törvényei szerint ezt a nőt halálra kellett kövezni. Megkérdezték az Emberszeretőt, hogy mit tegyenek vele? Ő pedig elkezdett rajzolgatni a földre, s csak annyit mondott: „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek”. Az idősökkel kezdően a fiatalokig mind elszállingóztak, s Jézus egyedül maradt az asszonnyal. Megkérdi, hogy hol vannak a te vádlóid? Nincsenek itt, volt rá a felelet. Végül a történet azzal zárul, hogy Jézus azt mondja az asszonynak, hogy „én sem ítéllek el”, „Menj, de többé ne vétkezz”.

Akik gyónni járnak, sokszor hallhatják ezt a mondatot. Így mi is a törvényt szívvel betartva menjünk és többé ne vétkezzünk, ha mégis megtesszük a bűnt, mint ahogy Szent Pál is mondja: „ A jót akarom, de a testemben más törvényt érzek, azt teszem, amit nem akarok”, ha mégis elkövetünk bűnt, bocsássunk meg embertársainknak, akiket, látunk, hogy feloldozást nyerjünk a bűnből a felszentelt papon keresztül a Végtelen szeretet Istenétől. Menjünk, szeressünk, és lássa a világ, hogy Krisztus Egyháza nem a múlt egy „szép hagyománya”, hanem élő Isten-Ember szövetsége, élő szeretetközössége.

 

Az esemény a nyertes TÁMOP pályázat, „Hittel a szirmabesenyői családokért” projekt keretében a „Felnőtt-, és házasság előtt álló fiatalok személyes felkészítése a házasságra” tematikába tartozó előadáson vettünk részt, melyet kiscsoportos megbeszélés követett, utána pedig a kiscsoportokon felmerült kérdések összegzésére került sor, ahol a kérdések válaszok követték egymást. Természetesen ismét használtuk a pályázaton nyert eszközöket, a fényképezőgépet, laptopot és kivetítőt.

Facebook

Keresés

Elérhetőség

Levélcím:
3711 Szirmabesenyő, Iskola utca 26.

Parókus:  dr Szarka János 

Telefonszám:  (46) 421-691

Az oldalon lévők

Oldalainkat 4 vendég és 0 tag böngészi


"Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn" nyertes projekt.

Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: "Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn"
Azonosítószám: EFOP-1.3.7.-2017-00029
2018.02.01-2021.01.31."Hittel a szirmabesenyői családokért" nyertes projekt.
Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: Hittel a szirmabesenyői családokért
Azonosítószám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0192