Get Adobe Flash player

Krisztusban Kedves Testvérek!

 

A koronavírus járvány miatt – a templomi szertartások látogatásának tilalma következtében, – a nagyhét és a feltámadás ünneplését pótoljuk családi körben. Ehhez ajánlom a görögkatolikus énekeskönyvünk 325-385 oldalán található – mély teológiát tartalmazó – szertartási szövegeink elimádkozását.

Minden imaalkalom kerete lehet az itteni hírek végéhez csatolt kis szertartás. Ebbe a keretbe, a „minden jó kérelmi” tropár helyére beiktathatjuk az énekeskönyvünkben található éppen aktuális, napi tropárokat és szertartási szövegeket! (Természetesen ezt a húsvét utáni időben is ugyanígy folytathatjuk, amíg a járvány tart!)

Virágvasárnap a vecsernye-, a Nagyhét első három napján pedig a nagypénteki királyi imaórák 3 részre elosztott végzését ajánlom a testvéreknek. Nagycsütörtök este a 12 kínszenvedési evangélium tartalmát megéneklő énekeskönyvi szövegek elimádkozása kerülhet sorra. E szövegek előtt olvassuk fel Márk evangéliumából a 14,32-15,47 szakaszt.

Nagypénteken mindent tegyünk meg azért, hogy otthonainkban átélhessük megváltásunk napjának mély titkát, fölhasználva ehhez a sírbatételi vecsernye gyönyörű szövegeit. (Amit ismerünk, énekelhetjük is. Pl.: Megváltottál minket drága véreddel…; Az istenfélő József…). 

Ha nem végeztük el előző első pénteken a húsvét előtti a szentgyónásunkat, ne mulasszuk el bűneink töredelmes megbánását és azok bocsánatának kérését. Bevezetésként elimádkozhatjuk a szokásos kezdő imák után az 50. zsoltárt: Könyörülj rajtam, Isten… és az itt közölt kis szertartás bűnbánati tropárjait: Könyörülj rajtunk, Uram… Ezek után mondjuk el a gyónás bánatimáját: „Teljes szívemből szánom és bánom…” Így kérjük a mindenható és irgalmas Istentől bűneink bocsánatát. Legyünk tudatában annak, hogy az irgalmas és emberszerető mennyei Atyánk megbocsátja bűneinket, hiszen ő „nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen”. Miután pedig elmúlt a járvány-veszélyhelyzet, mindenki végezze el szentgyónását a hagyományos módon.

Húsvét éjszakáján, az esti ima idején gyújtsunk gyertyát: családi körben olvassák el a feltámadásról szóló evangéliumot, (Mk 16,1-8) és énekeljék el a Feltámadt Krisztust; lehetőleg az előversekkel együtt, és a kánonból, a sztichirákból annyit, amennyit csak tudnak. (Ima-, és énekeskönyvünkben megtalálható az egész szertartás.)

Húsvét első napján lesz pászkaszentelés! Oly módon, hogy a Szentliturgia végén 10,30-kor kijövök a zárt templomból és templom-kerítés külső oldalán földre helyezett és letakart pászkás kosarakat megáldom. Kérem, hogy a kosarakat minden irányból másfél méterre helyezzük el egymástól. A hívek szintén tartsák meg az előírt távolságot. Ha a család személygépkocsival érkezik, csak egy személy hozza a kosarat, a többiek maradjanak a kocsiban!

Görögkatolikus élő liturgia közvetítéseket találunk, ha rákeresünk a https://www.gorogkatolikus.hu/ linkre, kiválasztjuk a Miskolci Egyházmegyét, majd az Egyházmegye fülre kattintva, majd az új fülek közül a Parókiákat választava feljönnek az egyházközségek templomai. A Miskolc Búza téri székesegyházra kattintva, rendszeres élő közvetítéseket láthatunk!

Aki feliratkozik a Görögkatolikus Médiaközpont You Tube csatornájára minden új videó-műsor közvetítéséről értesítést kap e-mail címére. Görögkatolikus Médiaközpont felhasználónévre rákeresve, könnyen megtaláljuk a Facebook és You Tube oldalakat. Vagy az alábbi linkeken:

Facebook: https://www.facebook.com/gorogmedia                                                             

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1_hteQd80qg7mi7eesuxsA

A Rózsafűzértársulat tagjai azt a titkot végezzék változatlanul, amelyik náluk van. A templomi szertarásokban változás akkor lesz, amikor a médiából, vagy a honlapunkon erről jelzés érkezik. Minden Kedves Testvéremnek a feltámadt Krisztus által megáldott boldog húsvéti ünnepeket kívánok: Szarka János, parókus

-          Feltámadt Krisztus!

-          Valóban feltámadt!

 

Rövid szertartás CSALÁDI IMÁKHOZ (Nyomtassuk ki! Minden szertartásnál használható!)

Szokásos kezdő imák:

Szent atyáink imái által Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk! Ámen.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk!  Urunk, tisztíts meg bűneinktől!  Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

MI ATYÁNK, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te Országod! Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Uram, irgalmazz! (12-szer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Jertek, imádjuk a mi Királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi Királyunkat, Urunkat és Istenünket!
 

Tropárok: (Minden jó kérelem)

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert mentségünkre nem lévén szavunk, ezen könyörgést, mint Uralkodónak, mi, bűnös szolgáid, néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!

Uram, könyörülj rajtunk, mert benned bízunk, ne haragudjál reánk nagyon, se ne emlékezzél bűneinkről, de tekints reánk most is, mint kegyelmes, ments meg minket ellenségeinktől: mert te vagy a mi Istenünk, és mi a te néped, mindnyájan kezed művei, s nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk, áldott Istenszülő Szűz, kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert te vagy a keresztény nép üdvössége!

 

Könyörgések:

Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Emlékezzél meg, Urunk, hogy test vagyunk, elenyésző és vissza nem térő lehelet. Esengve kérünk, szüntesd meg a betegséget. Csillapítsd le a gyorsan terjedő járványt! Tekints ember-szeretőleg hozzád fohászkodó gyermekeidre, városunk/községünk lakóira, nemzetünkre, az egész világon irgalmas szeretetedet kérő népedre! Kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Hallgass meg minket, Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain levők reménysége! És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké. Ámen.

 

Szent atyáink imái által Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk! Ámen.

Facebook

Keresés

Elérhetőség

3711 Szirmabesenyő,
Iskola utca 26.

Parókus:  Polyák Imre
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:  (46) 421-691

Sticky Banners

Az oldalon lévők

Oldalainkat 32 vendég és 0 tag böngészi


"Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn" nyertes projekt.

Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: "Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn"
Azonosítószám: EFOP-1.3.7.-2017-00029
2018.02.01-2021.01.31."Hittel a szirmabesenyői családokért" nyertes projekt.
Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: Hittel a szirmabesenyői családokért
Azonosítószám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0192