Get Adobe Flash player

 

 

„Noé bárkájának” építése Szirmabesenyőn” 

Támogatás összege: 50 000 000 Ft

Támogatás intenzitásának mértéke: 100%

Rövid bemutatás a tervezett és megvalósult programokról:

A Projekt keretében elérendő célok bemutatása

 

 

1. A helyi, térségi hátrányos helyzetű csoportok és a többségi társadalomban élők közötti együttműködések dinamizálása, az érzékenyítés és szemléletformálás, valamint az előítéletek mérséklése érdekében;

2. A helyi, térségi hátrányos helyzetű személyek befogadása, a mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok csökkentése, a leszakadó rétegek megsegítése;

3. A helyi, térségi hátrányos helyzetű az etnikai kisebbséghez tartozó személyek számára csoportos felzárkóztató foglalkozások, programok/képzések tartása, a készségeik és képességeik fejlesztése, a bűnelkövetővé válás megelőzése, valamint a helyi és térségi társadalomba való minél sikeresebb beilleszkedésük érdekében; „Noé bárkájának” építése Szirmabesenyőn – a Szirmabesenyői Görögkatolikus Parókia és a Szent György Alapítvány hátránykompenzációs tevékenységeinek fejlesztése EFOP-1.3.7-17 Szakmai terv – Szirmabesenyői Görögkatolikus Parókia – Szent György Alapítvány

4. A megváltozott munkaképességű, aktív idős, roma vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek munkába állási esélyeinek növelése;

5. A közösségformáló programok segítségével a hátrányos helyzetű csoportok (pl. idősek; egy vagy több eltartottal egyedül élők; fogyatékkal élő személyek) felzárkóztatása, veszélyeztetettségének csökkentése/áldozattá válásának megelőzése;

6. A szociálisan hátrányos helyzetű illetve más esélyegyenlőségi csoportok számára felzárkóztatási és közösségfejlesztés célú programok biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése és a közösségbe tartozás erősítése, valamint új közösségek kialakítása érdekében;

7. A helyi, térségi hátrányos helyzetű személyek számára közösségfejlesztő programok biztosítása, az önszerveződési képességük és együttműködésük erősítése, a hátrányos helyzetű személyek esélynövelése a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása érdekében;

8. Az egyházi/civil szervezet meglévő hátránykompenzációs funkcióinak szélesítése, az előítéletesség és a hátrányos megkülönbözetés elleni programok stabilizálásával, a meglévő programok elérhetőségének szélesebb körben, magasabb színvonalú történő biztosításával/új hátránykompenzációs tevékenységek elindításával.

 

A javasolt Idősügyi Nemzeti Stratégia annak a megújításra váró nemzedéki szerződésnek az első lépése, amely alapján idősek jogai a gyakorlatban, a társadalmi élet kiemelt területein elismertethetők, és e jogaik érvényesítésére a társadalom más tagjaival egyenlő esélyt, jogszabályban meghatározott garanciákat kaphatnak. Ez a cél különösen indokolt, hiszen az időskorúakkal szembeni diszkrimináció tömegesen megmutatkozik. Az ilyen egyenlőtlen esély negatívan hat az élet minden területén, a személyes kapcsolatokban éppen úgy megnyilvánul, mint a munkaerőpiacon, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, a hivatalos és civil életben. A stratégiaalkotás célja ennek a diszkriminációnak a fokozatos felszámolása.

A Stratégia kiemelt célja az aktív öregkort elősegítő intézkedéssorozat megalapozása. A Stratégia a társadalom akaratnyilvánítása, a hozzájárulás a munkaképesség minél hosszabb megőrzéséhez, az arra alkalmas és hajlandó idősek foglalkoztatásához, a munkajövedelmek megszerzéséhez.

A Stratégia célja olyan feltételek felvázolása, amelyek alapján a korai nyugdíjba vonulás trendjei módosíthatók.

Toleráns, befogadó attitűd terjesztése (Kisebbségekkel, marginalizálódott társadalmi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűd fejlesztése az érintett korosztályok körében; Fogyatékossággal élő gyermekek, serdülők, fiatalok szüleinek, családtagjainak mentálhigiénés támogatása; Támogatni kell a toleranciára, diszkrimináció-ellenességre nevelő képzési programcsomagok fejlesztését és adaptációját);

Támogatni kell a toleranciára, diszkrimináció-ellenességre nevelő képzési programcsomagok fejlesztését és adaptációját);

Közösségi cselekvések ösztönzése (Ifjúsági közösségi tevékenységeket és önkéntes Projekteket (önkéntességet, közösségi tevékenységeket, a közösségi tanulást, továbbá az önszerveződő ifjúsági csoportok és hálózatok szerveződését) támogató és koordináló intézményi és szolgáltató rendszer kialakítása, a már meglévő intézményhálózat kapacitásainak bővítése, fejlesztése; Ifjúsági és szociális szolgáltatók működési szabályrendszerének kiegészítése az érintett fiatalok aktív részvételét biztosító mechanizmusok biztosításával.

Az érintett területen működő civil szervezetek munkájának segítése;

Belföldi önkéntes programok indítása, működő programok támogatása, fejlesztése).

A fenti részcélok elérése által az alábbi, a fentebb kiemelt részcélhoz kapcsolódó mutatókhoz járul hozzá a Projekt számszerűsíthető módon:

Előítéletesen gondolkodók aránya az ifjúsági korosztályokban;

Az érintett korosztályokba tartozó hátrányos helyzetűek részvételével szervezett, iskolán kívüli, költségvetési finanszírozású integrált programokba bevont gyerekek, serdülők, fiatalok száma;

A korosztályhoz tartozók aktív részvételére építő ifjúsági civil szolgáltatók, szervezetek aránya az összes intézményhez képest;

Az érintett korosztályba tartozó hátrányos helyzetűek részvételével iskolán kívüli programokat szervező szervezetek száma.

Projektmegvalósítási időszak: 2018.02.01-2021.01.31.

Facebook

Keresés

Elérhetőség

3711 Szirmabesenyő,
Iskola utca 26.

Parókus:  Polyák Imre
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:  (46) 421-691

Sticky Banners

Az oldalon lévők

Oldalainkat 21 vendég és 0 tag böngészi


"Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn" nyertes projekt.

Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: "Noé bárkájának építése Szirmabesenyőn"
Azonosítószám: EFOP-1.3.7.-2017-00029
2018.02.01-2021.01.31."Hittel a szirmabesenyői családokért" nyertes projekt.
Kedvezményezett neve: Szirmabesenyői Görög Katolikus Egyházközség
Pályázat címe: Hittel a szirmabesenyői családokért
Azonosítószám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0192